במקרה שהשידור נתקע או לא עובד, ניתן לבחור שידור אחר מהרשימה או לרענן     +הוסף שידור